2018/12 úplné znenie o dodržiavaní čistoty a poriadku

Informácie
  • Účinné od: 11.10.2019
  • Schválené: 24.09.2019